Google+ Lòng non xào dưa | Ngôi nhà nhỏ - Food & Photo Blog
Collect lots of free spins to play for free in http://aegean.aiesec.gr/kazino game site & enjoy the fun gaming.

Lòng non xào dưa

 

Lòng non xào dưa

 

Tranh thủ dưa chua ăn nhanh không phí ^^ Có lẽ đây là một trong những món dân dã nhất, mà ăn thì ngon ơi là ngon :X

 

Lòng non xào dưa

Comments

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!