Google+ đường Bột | Ngôi nhà nhỏ - Food & Photo Blog


Mini cream puffs

October 30, 2009 by  
Filed under Tart, Muffins, Cupcakes,Pie

mini cream puffs

Những chiếc mini puffs này trông rất yêu: nhỏ nhỏ, xinh xinh. Thực chất chúng được làm từ công thức của bánh choux (Pâte à choux).

Tạo hình bánh thành những chiếc bánh nhỏ, nướng cho vỏ cứng và vàng lại, cắt đôi ra, cho nhân kem và hoa quả vào giữa, "xịt" ít chocolate và rắc đường bột lên là đã có những chiếc bánh xinh xắn rồi. Nhân kem ở đây là kem whipping đánh bông với chút đường, ăn ngậy thơm và ngọt dịu. Vì còn ít whipping cream muốn dùng nốt kẻo hỏng nên mình làm nhân kem bằng kem whipping luôn.

mini cream puffs

Read the rest of this post >>