Bánh quy socola và hạnh nhân

Bánh quy socola và hạnh nhân 1

Mẻ cookies cho năm mới thơm phức và ngọt ngào

Bánh quy socola và hạnh nhân 2

Bánh quy socola và hạnh nhân 3

11 Comments

 1. THảo Clover August 7, 2009
 2. THảo Clover August 9, 2009
 3. Tam August 21, 2009
 4. Tam August 22, 2009
 5. yukj January 9, 2010
 6. Phuong Linh January 10, 2010
 7. Pham Hong January 17, 2010
 8. Na June 29, 2011
 9. Laurel Nguyen November 8, 2011
 10. NhiQuach January 10, 2014
 11. Hoa Huynh November 7, 2019

Leave a Reply