Cá sốt cà chua

 

Cá sốt cà chua

Món ăn yêu thích của mình khi trời lạnh.. Còn giờ đây mình ngồi bên bàn ăn với quạt bật vù vù. Mà nghĩ đến mùa đông thì mình còn tiếc nhiều lắm

Cá sốt cà chua

5 Comments

  1. Jane_Phung October 19, 2008
  2. Linhihi October 20, 2008
  3. autumn_heart October 21, 2008
  4. Linhihi October 21, 2008
  5. miaw May 31, 2009

Leave a Reply