Canh cải xoong nấu đậu

 

Canh cải xoong nấu đậu

Bữa tối… ngon lành 🙂

Canh cải xoong nấu đậu

One Response

  1. Diu Huong October 20, 2011

Leave a Reply