Thịt bò xào giá đỗ

 

Thịt bò xào giá đỗ

Bữa cơm nhanh chóng với ít thịt bò xào lên với giá đỗ và quả đậu Hà Lan.

5 Comments

  1. Hang July 24, 2010
  2. Huong77 June 5, 2011
  3. Phong Vị Việt October 13, 2011
  4. trung May 25, 2012
  5. sam July 6, 2012

Leave a Reply