Vịt/Ngan om sấu

Vịt/Ngan om sấu

 

Ở đây chỉ có mỗi 1 loại gọi chung là “duck”, mà nó to béo lắm nên đích thị là ngan rùi. Thôi kệ, mình theo cách nấu vịt, ăn cũng ngon.

 

 

Vịt/Ngan om sấu

Comments

comments

7 Comments

  1. bonnyqv Tháng Mười Hai 5, 2008
  2. Amru Tháng Sáu 15, 2009
  3. Amru Tháng Sáu 16, 2009
  4. zim peo Tháng Bảy 27, 2009
  5. bitit Tháng Tám 22, 2009
  6. thao_cookies Tháng Tư 15, 2010
  7. Duong Tháng Mười Hai 24, 2010

Bạn có muốn hỏi hay comment gì không ?