Vịt/Ngan om sấu

Vịt/Ngan om sấu

 

Ở đây chỉ có mỗi 1 loại gọi chung là “duck”, mà nó to béo lắm nên đích thị là ngan rùi. Thôi kệ, mình theo cách nấu vịt, ăn cũng ngon.

 

 

Vịt/Ngan om sấu

7 Comments

  1. bonnyqv December 5, 2008
  2. Amru June 15, 2009
  3. Amru June 16, 2009
  4. zim peo July 27, 2009
  5. bitit August 22, 2009
  6. thao_cookies April 15, 2010
  7. Duong December 24, 2010

Leave a Reply